Error
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Zvecan" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Стратешки документи

 

Службени лист

 

Буџет

 

Одлуке

 

Решења

 

Тендери

 

Обрасци

 

Остало

 

 

Projekat: „Program hraniteljskih usluga i razvoj komunikacije u okviru rada sa zajednicom“, podržan od strane UNICEF-a.

“Identifikacija  budućih hranitelja“

Nevladina organizacija Misija Ljudi Zvečan sprovodi aktivnosti u  okviru projekta, „Program hraniteljskih usluga i razvoj komunikacije u okviru rada sa zajednicom“, podržan od strane UNICEF-a.

Opšti cilj projekta: unapređenje hraniteljskih usluga na severu Kosova sa ciljem da se doprinese  u zaštiti prava dece bez adekvatnog roditeljskog staranja u sigurnom i podsticajnom okruženju i ostvarivanju njihovih prava na kulturni, verski i etnički identitet.

Nevladina organizacija Misija Ljudi Zvečan u skladu sa projektom, sprovodi aktivnosti koje se tiču identifikacije budućih hranitelja, a koje su neophodne za razvoj usluge hraniteljstva. Ključnu ulogu za razvoj usluge hraniteljstva imaće Centar za socijalni rad.

Hraniteljstvo je mera zaštite deteta bez roditeljskog staranja, odnosno deteta pod roditeljskim staranjem koje ima smetnje u psihofizičkom razvoju ili poremećaj ponašanja, a koje privremeno ne može da živi sa svojim roditeljima.

Detetu na hraniteljstvu, obezbeđuje se, u skladu sa zakonom, adekvatan oblik hraniteljstva i hraniteljska porodica u skladu sa njegovim specifičnim potrebama i ostvarivanjem njegovog najboljeg interesa.

Hraniteljska porodica od države dobija sredstva za izdržavanje deteta na hraniteljstvu i naknadu za svoj rad.

Hraniteljstvom se mogu  baviti porodice koje su prošle odgovarajuću obuku i imaju potvrdu o podobnosti za hraniteljstvo izdatu od nadležnog centra za socijalni rad.

U okviru projekta NVO Misija Ljudi Zvečan je u saradnji sa Centrom za socijalni rad obezbedila besplatnu obuku za potencijalne hraniteljske poriodice.

 Ovim putem pozivaju se zainteresovana lica da se jave na  na sledeće kontakt adrese:

NVO Misija Ljudi Zvečan, tel: 0658164796; 0659665898, E-mail: misijaljudizvecan@gmail.com

Centar za socijalni rad, tel: 028-497483;

Општина Звечан

Привреда

Документи

Локална самоуправа

Остало