Error
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Zvecan" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Организациона структура

Привремени орган општине

Месне заједнице

Месна заједница Звечан 1
  Део насеља Звечан
  Мали Звечан
Месна заједница Звечан 2
  Део насеља Звечан
  Кориље
  Матица
Месна заједница Рударе
  Велико Рударе
  Мало Рударе
  Липа
Месна заједница Грабовац
  Грабовац
  Бољетин
Месна заједница Србовац
  Србовац
  Жажа
Месна заједница Житковац
  Житковац
Месна заједница Сендо и Дољани
  Сендо
  Дољани
Месна заједница Жеровница
  Жеровница
  Банов До
  Локва
  Липовица
Месна заједница Бањска
  Бањска
  Бресница
  Јошевик
  Лазиште
  Бањска Река
  Бањски Суви До
  Јанков Поток
  Ловац
  Вилиште
  Ораовица
  Рудине
  Граижани
  Извори
  Каменица
  Кула
  Меки До
  Валач

Позив за подношење понуда

*********************

Објављено: 19.12.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛИХ ВРЕДНОСТИ  БР. 20-М/2016

Предмет јавне набавке 20-M/2016 су добра додела материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, која живе на њиховој територији.  Шифра из општег речника набавке: 42600000 Машине алатке.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  27. Децембар 2016. године до 12,00 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 

*********************

Објављено: 12.12.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  БР. 21-О/2016

Предмет јавне набавке 21-О/2016 су добра – додела средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији кроз набавку грађевинског материјала. Шифра из општег речника набавке: 44110000-4, грађевински материјали.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  23. Јануар 2017. године до 12,00 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

**********************

Објављено: 29.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. Р-2016/4
Набавкадобара- огревни матријал за хуманитарну помоћ ради задовољавања потреба школа, које припадају општини Подујево а измештене су у Куршумлију, за зимски период 2016/2017.године. Шифра из општег речника набавке: 09135100,  Уље за ложење екстра лако ЕЛ

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  06. Децембра 2016. године до 11 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 

**********************

Објављено: 21.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 19-М/2016
Програм расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија за 2016 годину на територији ове општине, а на име финансирања изградње економског објекта-стаје за овце за потребе породице Софронијевић из села Рударе, општина Звечан. Шифра из општег речника набавке: 45213240-7, радови на изградњи пољопривредних зграда.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  29. Новембар 2016. године до 12 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

*********************

Објављено: 16.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  БР. 16-О/2016

Програм изградње и реконструкције стамбених и пратећих јавних и инфраструктурних објеката на територији АП Косово и Метохија за 2016 годину, за потребе изградње 1. Фазе путне инфраструктуре у оквиру насеља Сунчана долина на локацији Мали Звечан у Звечану. Шифра из општег речника набавке:45233120, радови на изградњи путева..

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  26. Децембар 2016. године до 12 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 **********************

Објављено: 10.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 16-М/2015
Извођење грађевинских радова на изради пиваре манастира Бањска - општина Звечан, број јавне набавке 16-М/2016. Шифра из општег речника набавке:45000000-7, грађевински радови.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  18. Новембар 2016. године до 12 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 **********************

Објављено: 04.11.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 17-М/2015
Услуга израде Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Општину  Звечан, назив и ознака из ОРН: 90711100-5 - Процена ризика или опасности;85322000-2 - Стратегије и планови локалне заједнице ,

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  14. Новембар 2016. године до 12 часова.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

**********************
Објављено: 01.07.2016. године
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 10-М/2015
Санација породичних кућа стамбено угрожених породица Радовић Бошка и Радовић Зорана из села Кориље и Миливоја Милошевића из села Грабовац са територије општине Звечан, назив и ознака из ОРН: 45000000-7, грађевински радови.
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  11. Јул 2016. године до 12 часова

 **********************

Објављено: 28.01.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 29-М/2015

За обезбеђење помоћи за санацију стамбених објеката Јована Јовановића из Житковца и Станке Крстовић из Жеровнице са територије општине Звечан, назив и ознака из ОРН: 45000000-7, грађевински радови.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  05. Фебруара 2016. године до 12 часова

  **********************

Објављено: 01.02.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 04-М/2016

За  набавку течног горива на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  11. Фебруара 2016. године до 12 часова

 **********************

Објављено: 01.02.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 02-М/2016

За набавку хигијенског потрошног материјала на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  11. Фебруара 2016. године до 12 часова

                                                                                                    ************************

 

Објављено: 02.02.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 01-М/2016

За  набавку канцеларијског потрошног материјала на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  12. Фебруара 2016. године до 12 часова

 **********************

Објављено: 01.02.2016. године

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  БР. 02-М/2016

За набавку материјала набавка за потребе бифеа на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА:  12. Фебруара 2016. године до 12 часова

                                                                           ************************

18.02.2016. године: Постављене Одлуке о додели уговора за:

 - Јавну набавку  бр. 29-М/2015 за обезбеђење помоћи за санацију стамбених објеката Јована Јовановића из Житковца и Станке Крстовић из Жеровнице са територије општине Звечан,

 - Јавну набавку  бр. 02-М/2016 за набавку хигијенског потрошног материјала на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

 - Јавну набавку  бр. 04-М/2016 за  набавку течног горива на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

- Јавну набавку  бр. 01-М/2016 за набавку канцеларијског материјала на годишњем нивоу за потребе рада СО Звечан.

 ********************

    Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

********************************

 

Општина Звечан

Привреда

Документи

Локална самоуправа

Остало