Споменик Краљу Милутину

Објављено среда, 09 април 2014

 Један од најмоћнијих владара средњег века, краљ Милутин, ускоро ће добити право место у Звечану. Великом задужбинару који је иза себе оставио много цркава и манастира, међу којима је најпозантији Бањска који је урађен по угледу на Студеницу, одужиће се представници локалне самоуправе, црквене општине и грађани. У његову част биће саграђен споменик у центру града.

 "Свети краљ Милутин је владао овим просторима, овде је његова највећа задужбина – манастир Бањска и он напокон добија своје право место у граду Звечану", рекао је отац Данило, игуман манастира Бањска. Професор Вукашин Миловић урадио је прву верзију и, како је рекао, од ње се неће много одступити. "Настојаћемо да сачувамо једноставност која је за уметнике од посебне важности", поручио је Миловић. Пројекат ће бити финансиран средствима општине Звечан и од стране донатора. Вредност споменика процењује се на око 2,5 милиона динара. Према најавама радови ће почети за који дан а све би требало да буде завршено до 31. децембра.

Градска слава општине Звечан

Објављено среда, 09 април 2014
Црква Светог Ђорђа у Звечану, 11. маја 2014. године.
  - Литургија од 08:00 часова
  - Резање славског колаза од 10:00 часова
  - Славски ручак од 11:00 часова

Општина Звечан добитник признања

Објављено среда, 09 април 2014

 Општина Звечан добитник признања "Капетан Миша Анастасијевић" у категорији - "Најуспешнија локална самоуправа у 2011. години".

 Признање је уручено у Културном центру у Крушевцу у оквиру пројекта "Пут ка врху", који заједнички реализују Факултет техничких наука Нови Сад и Медиа Инвент из Новог Сада, заједно са привредним коморама Србије. Признање се састоји од Повеље и Златника са ликом Капетана Мише, познатог српског трговца и добротвора из 19. века, уметнички рад Љубише Манчића, академског вајара из Београда. Том приликом, је додељено укупно 20 признања за подручје Расинског и Косовско Митровачког округа.

Јавни позиви за подношење понуда

Објављено понедељак, 10 новембар 2014

ЈАВНИ ПОЗИВ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

За подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - ''реконструкцијa и завршетка започетог стамбеног објекта 28/1 у Звечану, број ЈН 14-О/2014"

Понуда се подноси искљ учиво на преузетом обрасцу из конкурсне документације, непосредно (лично) или путем поште и доставља се, са свим потребним прилозима, у назначеном року, у затвореној коверти на адресу наручиоца: Општина Звечан, улица Краља Милутина број 5, 38227 Звечан, канцеларија број 14.

Рок за подношење пон уда је 30 (тридесет) дана од дана објављивања обавештења о покретању поступка на порталу јавних набавки, на начин предвиђен Законом о јавним набавкама, ("Службени гласник РС", бр. 124/12), благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније последњег дана наведеног рока, 28 Јануара 2015. године до 12:00 часова укључујући и понуде послате поштом.

Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија у седишту наручиоца у згради општине Звечан, улица Краља Милутина број 5 у сали Скупштине на првом спрату, односно последњег дана рока за подношење понуда 28. Јануара 2015. године до 13:00 часова. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Тендери

 

***********************************

ОГЛАС ЗА ПОМОЋНОГ РАДНИКА - ХИГИЈЕНИЧАРА

Opstina Zvecan sprovodi projekat finansiran od strane EU kancelarije na Kosovu:

Rekonstrukcija vodovodne mreze I kanalizacionog sistema na teritoriji opstine Zvecan

U tu svrhu, opstina Zvecan raspisuje konkurs za radno mesto: 

                               Pomocni radnik-Higijenicar

Molimo zainteresovane kandidate da svoje aplikacije šalju u vidu  radne biografije. Eksplicitno navedite nazive 

kompanije za koje ste radili, delatnost, pozicije na kojima ste bili, opise poslova koje ste obavljali i vremenski 

okvir u kom ste radili u svakoj od kompanija.

Takođe, molimo Vas da naslov (subject) mail-a u kom šaljete biografiju bude isključivo naziv radnog mesta za koje

aplicirate.

Radno mesto: HIGIJENIČAR

*************************

 

 

 

Документе можете преузети на следећем линку: Документи > Остало

 

Обавештење

Објављено среда, 09 април 2014

 Добро дошли на нови унапређени и редизајнирани сајт општине Звечан. Модеран и лепши изглед, прилагођен екранима свих величина (десктоп, лаптоп, таблет рачунари и паметни телефони), омогућава лакше сналажење и бржу претрагу. Ово је само део нашег напора да информације буду што боље пласиране и доступне. Надамо се да ће вам се нови сајт допасти. Сви коментари или сугестије су добродошле.